PRIVACY VERKLARING POST-PLAZA

Post-Plaza Hotel Post-Plaza Hotel, gevestigd aan Tweebaksmarkt 27 8911 KW Leeuwarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.post-plaza.nl
Tweebaksmarkt 25-27
8911 KW Leeuwarden
+31 (0)58 215 93 17

Niek Rietveld is de Functionaris Gegevensbescherming van Post-Plaza Hotel & Grand Café, hij is te bereiken via niekrietveld@hoscom.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Post-Plaza Hotel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres  
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer
- Gezondheid, zoals dieetwensen of rolstoelgebruik

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Indien jijzelf gezondheidsgegevens aan ons afgeeft, zoals dieetwensen, allergieën of het gebruik van een rolstoel, zullen wij deze gegevens verwerken in de reservering. Wij kunnen deze gegevens opslaan voor toekomstige reserveringen. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als jij er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via niekrietveld@hoscom.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
verwerken

Post-Plaza Hotel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Post-Plaza Hotel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Welke gegevens bewaren wij, met welke bewaartermijn én met de reden;

  • NAW-gegevens -> onbeperkt, de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. En / of er is toestemming van de betrokken perso(o)n(en).
  • Telefoonnummers -> onbeperkt, de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. En / of er is toestemming van de betrokken perso(o)n(en).
  • Emailadressen, Facebook ID's, Twitter ID's etc. -> onbeperkt, de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. En/of er is toestemming van de betrokken perso(o)n(en).
  • Geslacht, geboortedatum, en/of leeftijd -> onbeperkt, de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. En/of er is toestemming van de betrokken perso(o)n(en). 
  • Financiële gegevens: rekeningnummers, creditcardnummers -> Creditcard tot max. 7 dagen of na succesvolle integratie van de boeking in ons reserveringssysteem. De CVC code wordt bewaard tot max.24 uur na boeking of wanneer de boeking wordt bekeken, welke als eerste komt. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

Delen van persoonsgegevens met derden
Post-Plaza Hotel verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Post-Plaza Hotel gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Post-Plaza Hotel gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet.
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Google Analytics Remarketing
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet om daarna persoonlijke content te kunnen aanbieden
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Doubleclick
Functie: Deze cookie ziet welke pagina's je bekijkt. Zo kunnen we je relevante advertenties tonen op onze (partner)sites. We kunnen bijhouden hoe vaak je een advertentie al hebt gezien, of je op advertenties klikt en of je een reservering plaatst nadat je een advertentie hebt gezien of hierop hebt geklikt.
Bewaartermijn: 18 maanden

Cookie: Facebook
Functie: Deze cookie ziet welke pagina's je bekijkt. Zo kunnen we je relevante advertenties tonen op Facebook.
Bewaartermijn: 2 jaar 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Post-Plaza en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Persoonsgegevens@hoscom.nl om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Post-Plaza wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Post-Plaza neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Persoonsgegevens@hoscom.nl

10% KORTING OP JE VOLGENDE HOTELRESERVERING!

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief en ontvang een kortingscode van 10% voor je volgende reservering.